Czym jest rehabilitacja dzieci?

O narodzinach mówi się, że to wielka loteria. W powiedzeniu tym jest sporo racji, bo dzieci przychodzą na świat w bardzo różnym stanie. W życiu prenatalnym mogą zdarzyć się bardzo różne rzeczy. Podobnie jest w trakcie porodu i w okresie okołoporodowym. Wynikiem splotu różnych niepomyślnych okoliczności i działania różnych nieprawidłowych mechanizmów są najróżniejsze uszkodzenia, które skutkują niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, a nierzadko i jedną i drugą. Rehabilitacja dzieci Warszawa, to bardzo szeroka dziedzina, obejmująca wszelkie rodzaje niepełnosprawności. W stosunku do dzieci niepełnosprawnych fizycznie mówi się o rehabilitacji ruchowej. Z myślą o dzieciach z dysfunkcją wzroku mówi się o rehabilitacji wzrokowej. Dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie stosuje się specjalne formy rehabilitacji, polegające na łączeniu zajęć ruchowych z pedagogicznymi. Rehabilitacja dzieci Warszawa, to bardzo długi proces. Wszystko zależy od tego, z jakimi zaburzeniami mamy do czynienia. Zabiegom rehabilitacyjnym poddaje się również dzieci, które doznały uszkodzeń w wyniku najróżniejszych wypadków. Mogą to być wypadki komunikacyjne, oparzenia, skomplikowane złamania itp. Prowadzenie rehabilitacji z dziećmi powierza się wykwalifikowanym osobom. Są to najczęściej osoby, które ukończyły wyższe studia na kierunku rehabilitacja, a następnie uzupełniły wykształcenie kursami specjalistycznymi, na przykład z wczesnej interwencji, czyli rehabilitacji dzieci w pierwszych miesiącach życia. Dziecięca rehabilitacja jest bardzo potrzebna. Dzięki niej, wiele dzieci odzyskuje pełną sprawność.

Czytaj więcej na http://rehabilitacjadziecieca.com

 

Add Comment